سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور

محتویات سوالات استخدامی کارشناس برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور :

 1. سوالات تخصصی استخدامی کارشناس برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور
 1. سوالات عمومی کارشناس برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور
 1. جزوات تخصصی کارشناس برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور

 سوالات تخصصی کارشناس برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور

 • سوالات استخدامی زبان تخصصی( ۱۰۰ عدد + پاسخ نامه)
 • سوالات استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری ( ۱۰۰ عدد + پاسخ نامه)
 • سوالات استخدامی مالیه عمومی و بودجه ریزی دولتی( ۲۰۰ عدد + پاسخ نامه)
 • سوالات استخدامی اقتصاد خرد و کلان ( ۱۸۰ عدد + پاسخ نامه)
 • سوالات استخدامی قوانین مالی و محاسباتی ( ۱۰۰ عدد + پاسخ نامه)

سوالات عمومی کارشناس برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور

 • سوالات معارف اسلامی —– تعداد ۷۰۰ عدد
 • سوالات سوالات زبان انگلیسی—– تعداد ۵۰۰ عدد
 • سوالات هوش و استعداد —– تعداد ۵۰۰ عدد
 • سوالات زبان و ادبیات فارسی —– تعداد ۶۱۰ عدد
 • سوالات آمار و ریاضیات —– تعداد ۴۷۰ عدد
 • سوالات کامپیوتر و فن آوری اطلاعات —– تعداد ۵۰۰ عدد
 • سوالات اطلاعات عمومی—– تعداد ۵۰۰ عددجزوات تخصصی کارشناس برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور

 • جزوه اقتصاد خرد و کلان ۱۵۰ صفحه
 • جزوه قوانین مالی و محاسباتی ۳۰۰ صفحه
 • جزوه  قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰۰ صفحه
 • جزوه  مالیه عمومی ۱۰۰ صفحه

ادامه مطلب


مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها